Logo for the Association for Positive Behavior Support

PBS References From Other Countries

Publications from Norway

  • Arnesen, A. (2006). Å fremme respekt, ansvar, omsorg og trygghet i skolen_. Fagartikler_

  • Arnesen, A., & Ogden, T. (2006). Skoleomfattende kartlegging av elevatferd [School-wide assessment of student behaviour; in Norwegian]. Spesialpedagogikk, 2, 18-29.

  • Arnesen, A., T. Ogden og M.-A. SØrlie (2003). Positiv atferd, stØttende læringsmiljØ og samhandling i skolen. Et skoleomfattende tiltaksprogram. Spesialpedagogikk, 09/03, 18-27.

  • Arnesen, A., Ogden, T., & SØrlie, M.A. (2006). Positiv atferd og stØttende læringsmiljØ i skolen [Positive behaviour and supporting learning environments in school; in Norwegian]. Oslo: Universitetsforlaget.

  • Arnesen, A., SØrlie, M.-A., &Ogden, T. (2003). Positiv atferd, stØttende læringsmiljØ og samhandlingi skolen-Et skoleomfattende tiltaksprogram [Positive behaviour, supporting environments and interactions in school-a school-wide intervention program; in Norwegian]. Spesialpedagogikk, 9, 18-27.